Film

VII Dzień Judaizmu

Kościół pw. św. apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Sesja w kościele, referaty wygłaszają: ks. bp Tadeusz Szurman (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. mitrat Sergiusz Dziewiatowski (Kościół Prawosławny). Wystąpienie ambasadora Izraela Davida Pelega. Fragmenty referatów: ks. Adama Bonieckiego (red. nacz. „Tygodnika Powszechnego”), prof. Stanisława Krajewskiego (Warszawska Gmina Żydowska), ks. Michała Czajkowskiego (Rada Chrześcijan i Żydów), Włodzimierza Katza (Katowicka Gmina Żydowska). Nagranie audycji telewizyjnej w klasztorze OO. Franciszkanów w Panewnikach. Spektakl Teatru „Menora” – klasztor w Panewnikach. Sesja naukowa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski. Wspólne modły w Teatrze Śląskim. Przedstawienie Teatru „Locus” pt. „Sen Nabuchodonozora”.


ZAWARTOŚĆ KOLEKCJI (5)

więcej
Film
04.10.2004
blank img
+
Dni Kultury Żydowskiej Będzin
więcej
Film
blank img
+
Boże Ciało na Jasnej Górze
więcej
Film
22.06.2000
blank img
+
Procesja Bożego Ciała w Katowicach
więcej
Film
28.12.2001
blank img
+
Największe szopki i stajenki w śląskich kościołach
więcej
Grafika
1970
blank img
+
Dzień oczyszczenia
VII Dzień Judaizmu
Henryk Kępa
17.01.2005
00:30:50
barwny
mono
BETACAM
pol
wydarzenia religia
Katowice