Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego

 

Śląskie Digitarium to projekt realizowany przez cztery instytucje kultury województwa śląskiego: Bibliotekę Śląską (lidera projektu), Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, Instytucję Filmową Silesia Film oraz Operę Śląską w Bytomiu. Celem przedsięwzięcia jest digitalizacja oraz udostępnienie zasobów kultury województwa śląskiego poprzez kompleksowy system cyfryzacji, archiwizacji i prezentacji zbiorów. W efekcie powstaną 153 TB danych, a internetowej publiczności zostanie udostępnionych łącznie ponad 93 tys. obiektów prezentujących dokumenty piśmiennicze, filmy, zabytkowe eksponaty oraz rekwizyty i kostiumy operowe. Zasoby będą prezentowane w ramach unowocześnionej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Zwieńczeniem projektu będzie utworzenie agregatora – regionalnego serwisu dostępowego, indeksującego oraz prezentującego dane z wytypowanych serwisów internetowych, m.in.: Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, serwisu audiowizualnego, Encyklopedii Województwa Śląskiego, podręcznika edukacji regionalnej, bibliografii regionalnej oraz katalogu OPAC Biblioteki Śląskiej. 

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 37 847 345,92 zł
Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 37 817 149,48 zł, w tym współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 32 144 577,06 zł.
Okres realizacji projektu: 2.04.2018 - 31.12.2021 roku.

Zakończenie realizacji projektu: 30.06.2023
Wartość projektu: 37 840 446,54 PLN
Wartość dofinansowania:  32 075 908,62 PLN 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Belka nowa