Film

Józef Szajna doktorem honoris causa UŚ

Foyer Teatru Śląskiego przed uroczystością. Chór śpiewa „Gaudeamus igitur”. Wprowadzenie do uroczystości. Laudacja – promotor doktoratu prof. Eleonora Udalska. Akt nominacyjny – prof. Piotr Wilczek. Wręczenie insygniów doktorskich – rektor prof. Janusz Janeczek. Fragment wykładu doktorskiego Józefa Szajny.


ZAWARTOŚĆ KOLEKCJI (4)

więcej
Film
12.09.2002
blank img
+
Wybitni Górnoślązacy – prof. Adolf Dygacz
więcej
Film
20.12.2002
blank img
+
Wybitni twórcy – prof. Andrzej Jasiński
więcej
Film
30.12.2002
blank img
+
Wybitni twórcy – Jerzy Duda-Gracz
więcej
Film
10.04.2002
blank img
+
Doktorat honorowy dla Henryka Bereski
Józef Szajna doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego
Michał Smolorz
Henryk Kępa
Paweł Smolorz
22.05.2003
00:30:56
barwny
mono
BETACAM
pol
Licencja udzielona Filmotece Śląskiej.
osobowość, wydarzenia
Teatr Śląski, chór, doctor honoris causa
Antena Górnośląska
Katowice