Filmoteka Śląska
ul. Sokolska 66
40-087 Katowice
tel. 32 351 12 20, wew. 201, 126, 506

 

Anna Michnowska – kierownik
a.michnowska@filmotekaslaska.pl

Karolina Iwanowicz - specjalistka ds. opracowania zbiorów
k.iwanowicz@filmotekaslaska.pl

Marcin Święs – udostępnianie kopii filmowych 35 mm
m.swies@filmotekaslaska.pl

Zyta Poprawska – konserwatorka kopii filmowych
z.poprawska@filmotekaslaska.pl

Paweł Kieca – konserwator kopii filmowych
p.kieca@filmotekaslaska.pl

Adam Mankiewicz - digitalizacja i rekonstrukcja zbiorów filmowych
a.mankiewicz@filmotekaslaska.pl

Piotr Łepkowski - digitalizacja i rekonstrukcja zbiorów filmowych
p.lepkowski@filmotekaslaska.pl

Piotr Goj - digitalizacja i rekonstrukcja zbiorów filmowych
p.goj@filmotekaslaska.pl

Filmoteka Śląska to jedyna filmoteka regionalna w Polsce. 

Naszą misją jest ochrona dziedzictwa filmowego, szczególnie wszelkich materiałów audiowizualnych. Wierzymy, że archiwalny materiał filmowy ma znaczenie, jest świadectwem przeszłości, dzięki któremu zabezpieczamy pamięć. 

Swoją misję realizujemy poprzez gromadzenie, przechowywanie oraz udostępnianie filmów na taśmach filmowych oraz innych nośnikach. W naszych zasobach znajdują się również filmy DVD oraz inne materiały związane z filmem i kinematografią (fotosy, plakaty, scenariusze, wycinki prasowe), a także czasopisma czy książki o tematyce filmowej. Zbiory filmowe są udostępniane kinom, domom kultury i instytucjom, które prowadzą działalność związaną z promocją i popularyzacją filmu i kultury filmowej.

Obecnie Filmoteka Śląska koncentruje się na poszukiwaniu i archiwizowaniu amatorskich materiałów filmowych, które dokumentują historię regionu i jego przemiany i mogą być jedynym śladem po niematerialnym dziedzictwie naszego kraju.

Filmoteka Śląska, będąca częścią Instytucji Filmowej Silesia Film, prowadzi projekt Śląskie Digitarium, który został zrealizowany przez cztery instytucje kultury województwa śląskiego: Bibliotekę Śląską (lidera projektu), Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, Instytucję Filmową Silesia Film i Operę Śląską w Bytomiu. Celem przedsięwzięcia była digitalizacja i udostępnianie zasobów kultury województwa śląskiego poprzez kompleksowy system cyfryzacji, archiwizacji i prezentacji zbiorów. W efekcie powstały 153 TB danych, a internetowej publiczności zostało udostępnionych łącznie 93 tys. obiektów, prezentujących dokumenty piśmiennicze, filmy, zabytkowe eksponaty oraz rekwizyty i kostiumy operowe. Zasoby są prezentowane w ramach unowocześnionej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Filmoteka Śląska w ramach projektu Śląskie Digitarium zdigitalizowała 258 taśm filmowych.