Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego

 

Śląskie Digitarium to projekt realizowany przez cztery instytucje kultury województwa śląskiego: Bibliotekę Śląską (lidera projektu), Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, Instytucję Filmową Silesia Film oraz Operę Śląską w Bytomiu. Celem przedsięwzięcia była digitalizacja oraz udostępnienie zasobów kultury województwa śląskiego poprzez kompleksowy system cyfryzacji, archiwizacji i prezentacji zbiorów. W efekcie powstały 153 TB danych, a internetowej publiczności zostało udostępnionych łącznie ponad 93 tys. obiektów prezentujących dokumenty piśmiennicze, filmy, zabytkowe eksponaty oraz rekwizyty i kostiumy operowe. . Filmoteka Śląska w ramach projektu Śląskie Digitarium zdigitalizowała 258 taśm filmowych. Zasoby są prezentowane w ramach unowocześnionej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Zwieńczeniem projektu jest utworzenie agregatora – regionalnego serwisu dostępowego, indeksującego oraz prezentującego dane z wytypowanych serwisów internetowych, m.in.: Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, serwisu audiowizualnego, Encyklopedii Województwa Śląskiego, podręcznika edukacji regionalnej, bibliografii regionalnej oraz katalogu OPAC Biblioteki Śląskiej. 

Całkowita wartość projektu wynosi 37 847 345,92 zł
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 37 817 149,48 zł, w tym współfinansowane UE w kwocie nieprzekraczającej 32 144 577,06 zł.
Okres realizacji projektu: 02.04.2018 - 31.12.2022 roku.

Zakończenie realizacji projektu: 15.09.2023
Wartość projektu: 37 840 446,54 PLN
Wartość dofinansowania: 32 075 908,62 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Belka nowa