Film

Inscenizacja historyczna Bitwy Wyrskiej

Spotkanie miłośników militariów przed inscenizacją. Przygotowanie do bitwy: drążenie okopów, narady sztabowe, cwał kawalerii, pole przed bitwą, inscenizacja „Bitwy Wyrskiej” (1-3.09.1939). Prezentacja militariów amerykańskich z okresu II wojny światowej. Prawdziwi kombatanci „Bitwy Wyrskiej”. Inscenizacje potyczek niemiecko-amerykańskich z okresu inwazji na Normandię (06.1944). Koncert orkiestry dętej Kopalni Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych.


Inscenizacja historyczna Bitwy Wyrskiej
Michał Smolorz
Tomasz Smolorz
20.05.2006
00:31:57
barwny
mono
BETACAM
pol
wydarzenia historia
Wyry