Filmoteka Śląska
ul. Sokolska 66
40-087 Katowice
tel. 32 351 12 20, wew. 201

Anna Michnowska – kierownik
a.michnowska@filmotekaslaska.pl
tel. 32 351 12 20, wew. 105

Karolina Iwanowicz – specjalistka ds. opracowania zbiorów
k.iwanowicz@filmotekaslaska.pl
tel. 32 351 12 20, wew. 126

Marcin Święs – udostępnianie kopii filmowych 35 mm
m.swies@filmotekaslaska.pl
tel. 32 351 12 20, wew. 506

Zyta Poprawska – konserwatorka kopii filmowych
z.poprawska@filmotekaslaska.pl

Paweł Kieca – konserwator kopii filmowych
p.kieca@filmotekaslaska.pl