Zbiory na taśmach filmowych są udostępniane kinom, domom kultury i instytucjom, które prowadzą działalność związaną z promocją filmu. 

Wypożyczamy filmy na taśmach 16 mm i 35 mm. Filmoteka Śląska udostępnia nośnik wraz z licencją na korzystanie z materiałów filmowych wyłącznie w odniesieniu do utworów filmowych, do których przysługują jej autorskie prawa majątkowe, prawa obrotu bądź rozpowszechniania.

W przypadku udostępniania nośników zawierających utwory filmowe, do których Filmoteka nie posiada licencji, odbiorca zobowiązany jest do uzyskania zgody na projekcję od podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich i/lub pokrewnych.

Zainteresowanych wypożyczeniem materiałów filmowych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem wypożyczania kopii i cennikiem w zakładce „Regulaminy”.